Spitalul Clinic CF Nr. 2 Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarei functii contractuale vacante de executiei:

1 post inginer I - Serviciul Tehnic

7 iuniw 2016, ora 1o:00 - proba scrisa, ora 15:00 - interviu

Conditii si termene aici.