La concursul desfasural la data de 11 mai 2016 pentru ocuparea unui post vacant de referent specialitate II in cadrul Serviciului Managementul Calitatii au fost obtinute urmatoarele rezultate:

Dupa verificarea lucrarii scrise in conformitate cu baremul de corectare stabilit de catre comisie s-a stabilit urmatorul punctaj:

Candidata Niculae Cosmina Teodora 90 puncte - admisa

La proba constand in interviu, comisia a acordat:

Candidata Niculae Cosmina Teodora 91 puncte - admisa

Punctajul final al candidatei Niculae Cosmina Teodora este de 90.50 puncte fiind declarata reusita pe postul vacant de referent de specialitate II in cadrul Serviciului Managementul Calitatii.