Documente de inchiriere spatiu pentru amenajarea in scopul desfasurarii de activitate comerciala - automate cafea

Documentatia se poate descarca de aici.

       SPITALUL CLINIC C.F. NR. 2 BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Marasti, nr.63, sector 1, avand CF nr. 4505316 , Cont bancar RO55TREZ7015005XXX000179, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentata prin domnul BUCUR SERBAN, in calitate de manager,

avand in vedere ca exista  :

-    Avizul C.T.E. –M.T. nr.8/17 din 25.04.2013

-    H.G.nr.990/2002;

-    Ordinul MLPTL nr.1802/2002.

invita persoanele  juridice interesate sa depuna oferta in scopul atribuirii Contractului de inchiriere.

Pentru atribuirea acestui contract se aplica procedura licitatiei deschise cu strigare.

Comisia de evaluare, constituita dintr-un numar de 5 membri si un secretar, va fi aprobata printr-o decizie a conducerii unitatii.

Informatii suplimentare si fixarea datei in care Ofertantii vor putea vizita spatiul prevazut in Anexa nr.1, se pot obtine la numarul de telefon  0728.250.94 9

Persoanele care au achizitionat documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei au obligatia de a vizita spatiul mentionat in Anexa nr.1, cu cel mult doua zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In acest sens se va depune la conducerea Spitalului o cerere, cu o zi inainte de vizita solicitata.