La concursul desfasurat in data de 05.10.2016 pentru ocuparea postului vacant de medic specialist medicina de urgenta - Camera de garda, s-au obtinut urmatoarele rezultate.