In conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare va rugam sa publicati urmatorul anunt:
Spitalul Clinic CF Nr. 2 Bucuresti, cu sediul in B-dul Marasti nr. 63, sector 1 Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada dedeterminata a urmatoarei functii contractuale vacante de executie:

1 post casier - Serviciul Financiar-Contabilitate 2 decembrie 2015, ora 10.00
Conditii specifice de participare :
- diploma de bacalaureat 
- 6 luni vechime in specialitate
- Cunostinte operare PC

Termen depunere dosar inscriere concurs : 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Tematica si bibliografia pentru concurs se poate consulta la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare.
Concursul consta intr-o proba scrisa/ proba practica si interviu.
Taxa participare concurs - 50 lei
Detalii suplimentare - Serv. R.U.N.O.S
Tel : 021 316 25 23