Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 funcții contractuale vacante de asistent medical/debutant in cadrul Compartimentului Sterilizare.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
2 posturi asistent medical/debutant – Compartiment Sterilizare
– diploma de bacalaureat
– absolvent studii medii/postliceale/superioare de specialitate
– fara vechime in specialitate
– Cunostinte operare PC
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 8 iulie 2016, ora 12:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 18 iulie 2016, ora 9:00: proba scrisă;
o 18 iulie 2016, ora 14.00: proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
TEMATICA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL/ DEBUTANT
STATIA CENTRALA STERILIZARE

1. Ordinul Ministerului Sanatatii Publice Nr. 914/ 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;
2. Ordinul Ministerului Sanatatii Publice Nr. 261/ 2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
3. Asigurarea conditiilor igienice bolnavilor internati;
4. Supravegherea bolnavului;
5. Recoltarea produselor biologice si patologice;
6. Administrarea medicamentelor;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut