SPITALUL CLINIC CF NR. 2 BUCURESTI scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, urmatoarele posturi :

–       1 chimist  principal  –  Laboratorul de Analize Medicale  

–       1 biochimist specialist – Laboratorul de Analize Medicale

–       1 biolog specialist – Serviciul Anatomie Patologica

 Dosarul de înscriere la concurs  va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de chimist/biochimist/biolog şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevazute la art. 447 alinnr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatăţii, cu modificarile şi completările ulterioare ori la art. 39 alin  (1)  lit. c) sau d) din legea 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea , organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor , Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs;

i)copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei şi se achită la casieria unităţii

Inscrierile la concurs se fac la sediul spitalului din B-dul Marasti nr. 63 , Sector 1 Bucuresti, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii.  In cazul in care ultima zi de inscriere coincide cu o zi nelucratoare, candidatii vor putea depune dosarele inclusiv in prima zi lucratoare dupa expirarea celor 15 zile.

  Concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre  31 si 90 de zile de la publicarea in “Viata Medicala”.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut