SPITALUL CLINIC CF NR. 2 BUCURESTI scoate la concurs,  in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869/2015, urmatoarele posturi vacante :

           Spitalul Clinic CF2 Bucureşti în  colaborare cu Universitatea Titu Maiorescu  din Bucureşti `este un centru de educaţie medicală continuă si dispune de baza
materială necesară , ofera  posibilităţi de afirmare profesională, mediu de lucru
competitiv cu personal înalt calificat cu activitate recunoscută la nivel
naţional şi european. În parteneriat cu medicii noştri, angajaţii,
pacienţii şi în colaborare cu alte instituţii ce împărtăşesc
ţelurile noastre ne focalizăm resursele pentru realizarea programelor de
care suntem etic, social şi financiar responsabili.

           Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte sa concureze;. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea b) copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevazute la art. 447 alinnr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatăţii, cu modificarile şi completările ulterioare ori la art. 39 alin  (1)  lit. c) sau d) din legea 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea , organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor , Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei şi se achită la casieria unităţii.

Concursul constă in urmatoarele probe: probă scrisă, probă clinică in conformitate cu tematica pentru specialitatea pentru care se candideaza şi analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiintifice.

Inscrierile la concurs se fac la sediul spitalului din B-dul Marasti nr. 63 , sector 1 Bucuresti, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii.  In cazul in care ultima zi de inscriere coincide cu o zi nelucratoare, candidatii vor putea depune dosarele inclusiv in prima zi lucratoare dupa expirarea celor 15 zile.

          Concursul se va organiza dupa 30 de zile de la publicarea in Viata Medicala.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS tel.: 021 316 25 23.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut