SPITALUL CLINIC CF NR. 2 BUCURESTI scoate la concurs, in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869/2015, urmatoarul post vacant:

• 1 post cu norma intreaga de medic specialist – specialitatea cardiologie – Sectia Cardiologie
Spitalul Clinic CF2 Bucureşti în colaborare cu Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti `este un centru de educaţie medicală continuă si dispune de baza
materială necesară , ofera posibilităţi de afirmare profesională, mediu de lucru
competitiv cu personal înalt calificat cu activitate recunoscută la nivel
naţional şi european. În parteneriat cu medicii noştri, angajaţii,
pacienţii şi în colaborare cu alte instituţii ce împărtăşesc
ţelurile noastre ne focalizăm resursele pentru realizarea programelor de
care suntem etic, social şi financiar responsabili.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte sa concureze;
b) copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevazute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatăţii, cu modificarile şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în anexa nr. 3 la ordin;
f)cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs.
Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei şi se achită la casieria unităţii.
Concursul constă in urmatoarele probe: probă scrisă, probă clinică in conformitate cu tematica pentru specialitatea pentru care se candideaza şi analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiintifice.

Inscrierile la concurs se fac la sediul spitalului din B-dul Marasti nr. 63 , sector 1 Bucuresti, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii. In cazul in care ultima zi de inscriere coincide cu o zi nelucratoare, candidatii vor putea depune dosarele inclusiv in prima zi lucratoare dupa expirarea celor 15 zile.
Concursul se va organiza dupa 30 de zile de la publicarea in Viata Medicala.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS tel.: 021 316 25 23.

MANAGER,
SERBAN BUCUR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut