DATE CU CARACTER GENERAL
Serviciile de sănătate trec prin schimbări fără precedent cu reforme semnificative aflate în desfăşurare, cu o nouă abordare în furnizarea acestor servicii. Unitate sanitara de importanţă naţională, Spitalul Clinic CF 2 Bucuresti constituie un centru de elită al medicinei româneşti, al învăţământului medical şi al cercetării ştiinţifice. Diversitatea cazurilor medicale tratate, viziunea medicală de nivel academic, nivelul capacităţii de diagnostic şi tratament atrage bolnavi cu patologie ce depaşeşte, de cele mai multe ori, capacitatea de rezolvare a cazurilor apărute în alte spitale, din întreaga ţară.

Scurtă descriere a spitalului clinic CF 2 Bucureşti
Spitalul Clinic CF2, este un spital departamental al Ministerului Transporturilor a cărui construcţie s-a desfăşurat pe o perioada de aproximativ 30 de ani. Oportunitatea construcţiei se datorează donaţiei exprese făcute de către Casa Regală pentru muncitorii de la CFR.

 

Piatra de temelie s-a pus în 1942 când a fost a ridicat primul corp al spitalului. Al doilea corp s-a ridicat în deceniul şase al secolului trecut şi al treilea corp s-a finalizat în anul 1978.
În anul 2003 au început lucrările de consolidare şi modernizare a spitalului în paralel cu construcţia unui corp suplimentar care să permită amplasarea RMN-ului şi a celorlalte aparate de înaltă performanţă achiziţionate prin licitaţie de către Ministerul Transporturilor. 
Ca spital departamental are ca obiectiv, în primul rând, acordarea de servicii medicale personalului angajat din reţea, pensionarilor, dar şi populaţiei din afara reţelei atât din Bucureşti cât şi din ţară. În prezent structura spitalului permite acordarea de servicii medicale diverse tuturor categoriilor de populaţie începând cu mama şi nou-născutul până la vârstnici.
Locaţia spitalului la intrarea în Bucureşti, pe traseul axei de nord de comunicaţie, reprezintă o mare oportunitate şi un acces facil al populaţiei din vecinătatea Bucureştiului, dar şi pentru doritorii de servicii medicale din toată ţara. Dotarea spitalului cu aparatură complexă, de înaltă performanţă, a determinat ca un segment larg din populaţie să apeleze la serviciile spitalului.
Ca specific este activitatea de siguranta a circulatiei care prevede ca personalul angajat in transporturi este verificat din punct de vedere medical si psighologic pentru a exista certitudinea ca ese apt in vederea exercitarii functiilor ce includ siguranta transporturilor in toate domeniile terestru, maritim, aerian. Spital clinic şi apoi universitar este transformat în 2003 în spital general, apoi redevine spital clinic în 2008. 
Spitalul Clinic CF 2 este un spital cu 551 de paturi, din care 21 spitalizare de zi. Structural situaţia secţiilor din spital se prezintă astfel: ATI (cu unitate de transfuzie sanguină), RMFB (recuperare medicală şi fizio-balneoterapie), Medicină Internă, Cardiologie, Chirurgie, Ortopedie, Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie, Urologie, Endocrinologie, Neurologie, Pediatrie la care se adaugă Laboratorul de analize medicale, Radiologia şi Ambulatoriul Integrat de specialitate CF 2.
AMBULATORIUL INTEGRAT DE SPECIALITATE a spitalului CF 2 îşi are locaţia separată în imediata vecinătate a clădirii spitalului pe o suprafaţă esfăşurată de 1000 m2 şi are în componenţă 13 cabinete de specialitate şi un personal format din 20 medici, 25 cadre medii, 6 îngrijitoare.
Complexitatea cazurilor internate au impus crearea unor grupuri de studiu interdisciplinare. 
Întreaga activitate de cercetare în colaborare cu mediul academic şi universitar, este publicată în reviste de specialitate, comunicată la congrese, conferinţe, work-shop-uri, mese rotunde etc, dar este departe de a fi satisfăcătoare la nivel de spital. Toate aceste realizari de excepţie au fost posibile prin calitatea umană şi pregătirea profesională a personalului implicat in activitatea Spitalului Clinic CF 2 fără să fie dublate, în cele mai multe cazuri aşa cum ar trebui, şi de o dotare tehnică adecvată. 
În anul 2015, împreună cu forurile tutelare din MT, au fost întreprinse demersuri şi s-a reuşit aprobarea de reabilitare-modernizare a spitalului prin Compania Naţională de Investiţii, subprogramul „Unităţi sanitare în mediul urban” ce funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi a Administraţiei Publice. În prezent suntem în faza de realizare a studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor.
Sperăm să transformăm spitalul în Spital Universitar Regional de Urgenţă, prin înfiinţarea tuturor departamentelor necesare, îmbunătăţirea calităţii condiţiilor hoteliere şi utilizare judicioasă şi eficientă a spaţiilor şi circuitelor conform standardelor europene. Spitalul dispune de un teren în suprafaţă de aproximativ 35000 mp, două corpuri de clădire: un corp spitalul propriu-zis în suprafaţă de 16400 mp s.d. şi un corp administrativ ce include şi Ambulatoriul Integrat CF 2, farmacia spitalului şi serviciul de Anatomie patologică, de aproximativ 4500 mp s.d.

Centru de educaţie medicală continuă, în colaborare cu Facultatea de Medicină a Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, spitalul dispune de baza materială necesară, de personal înalt calificat cu activitate recunoscută la nivel naţional şi european, precum si de colaborări cu parteneri recunoscuţi la nivel naţional în domeniile vizate.

Sari la conținut