Procedura de achizitie:

,,PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE” PENTRU INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU DE PRESTARI SERVICII DE CATERING (Servicii de preparare si livrare hrana pentru persoanele internate in unitati sanitare) PENTRU O PERIOADA DE 24 LUNI (SERVICII INCLUSE IN ANEXA 2 din Legea 98/2016)

Valoarea estimata fara TVA:

Cantitate maxima acord cadru : 2.520.000,00 lei

Sursa de finantare:C.A.S.M.B.

Criteriu de atribuire:Pretul cel mai scazut 

Documentatia necesara pentru elaborarea ofertei (Fisa de date ,Caiet de sarcini, Model contract, Modelele de formulare) , pot fii obtinute printr-o solicitare scrisa , transmisa pe adresa de  E-mail: achizitii@spcf2.ro sau de direct de la sediul autoritatii contractante- Birou Achizitii Publice

Persoana de contact : Ec Dragos Dinca – Birou Achizitii Publice

Temen limita de depunere 22.12.2022, ora 14:00

Modalitate desfasurare:

Solicitarile de clarificari se vor transmite prin intemediul e-mail-ului, pana la data de 19.12.2022, ora 14:00

Documente de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor prezenta in original sau fotocopie certificata pentru conformitate la sediul autoritatii contractante sau in format electronic, semnate cu semnatura electronica la adresa de e-mail: achizitii@spcf2.ro , pana cel tarziu la data mentionata in invitatie. 

Vizualizati anuntul PDF aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut