Legea 95 Republicata*) din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

HOTĂRÂRE Nr. 21*) din 14 ianuarie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

HOTĂRÂRE Nr. 140*) din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

ORDIN Nr. 961*) din 19 august 2016  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

NORME TEHNICE*)  privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private

ORDIN Nr. 1.096 din 30 septembrie 2016  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

ORDIN Nr. 1.101 din 30 septembrie 2016  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

ORDIN Nr. 1.226 din 3 decembrie 2012  pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

NORME TEHNICE privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale
METODOLOGIA  de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

Sari la conținut