Contract colectiv de munca Spital CF2 Bucuresti

Regulament de Organizare si Functionare

Organigrama

Nomenclator

Regulament Intern al Spitalului Clinic C.F. Nr. 2 Bucuresti.

Regulamentul intern are anexate si:
Programul de lucru al personalului tehnico administrativ
Programul de lucru al personalului medico-sanitar si auxiliar sanitar
Procedura de resurse umane
Fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale

Plan de masuri impotriva incendiilor
Plan de instruire situatii de urgenta

Raportul anual privind auditul intern de calitate

Procedura de sistem privind managementul riscurilor

Plan de actiune anticoruptie

Programul de dezvoltare a sistemului managerial/intern din cadrul Spitalului Clinic CF 2 Bucuresti

Procedura de sistem – ACTIVITATEA ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR

Autorizatie pentru efectuarea de studii clinice in domeniul medicamentului

Autorizatie unitate de transfuzie

Ordin nr 40 din 13.01.2014

Autorizatie studii clinice

Certificat de acreditare

Sari la conținut