Regulament de Organizare si Functionare al Spitalului Clinic CF nr. 2

Regulament Intern al Spitalului Clinic C.F. Nr. 2 Bucuresti.

Regulamentul intern are anexate si:

Programul de lucru al personalului tehnico administrativ
Programul de lucru al personalului medico-sanitar si auxiliar sanitar
Procedura de resurse umane
Fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale

Sari la conținut