SPITALUL CLINIC CF NR. 2 BUCURESTI scoate la concurs, in conformitate cu prevederile Ord. MSP nr.140612006, coroborat cu prevederile art.184 din legea nr.9512006. urmatoarele
functii:
 
– 1 post cu norma intreaga medic specialitatea ATI – Sef Sectie ATI
– 1 post cu norma intreaga medic specialitatea ortopedie-traumatologie – Sef Sectie Ortopedie – Traumatologie
– 1 post cu norma intreaga medic specialitatea urologie -Sef Sectie Urologie
– 1 post cu norma intreaga medic specialitatea obstetrica-ginecologie – Sef Sectie Obstetrica – Ginecologie
– 1 post cu norma intreaga medic specialitatea neonatologie – Sef Sectie Neonatologie
– 1 post cu norma intreaga medic specialitatea pediatrie – Sef Sectie Pediatrie
– 1 post cu norma intreaga medic specialitatea endocrinologie – Sef Sectie Endocrinologie
– 1 post cu norma intreaga medic specialitatea cardiologie -Sef Sectie Cardiologie
– 1 post cu norma intreaga medic specialitatea medicina interna – Sef Sectie Medicina lnterna
– 1 post cu norma intreaga medic specialitatea recuperare, medicina lizica si balneologie – Sef Sectie Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie
– 1 post cu norma intreaga medic specialitatea medicina de laborator -Sef Laborator Analize Medicale
– 1 post cu norma intreaga medic specialitatea anatomie patologica -Sef Serviciu Anatomie Patologica
– 1 post cu norma intreaga medic, Sef Ambulatorlu de Speclalitate CF nr. 2
– 1 post cu norma intreaga Farmacist Sef – Farmacie
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
– cerere in care sa mentioneze functia pentru Care doreste sa concureze;
– copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta de confirmare in gradul profesional;
– acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut la anexa nr.2 la normele mentionate;
– declaratie pe propria raspundere a candidatului din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte care il fac incompatibil cu functia pentru care doreste sa concureze;
– declaratie pe propria raspundere a candidatului din care sa rezulte ca nu se afla in stare de incompatibilitate;
– dovada /adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din Romania;
– copie xerox de pe autorizatia de libera practica sau certlficatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
– copia carnetului de munca sau , dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate;
– un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei,laboratorului sau serviciului medical;
– certificat privind starea de sanatate;
– chitanta de plata a taxei de concurs.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea functiei, specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin Ordin al ministrului
sanatatii ( vechimea in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca medic specialist).
La concurs se pot prezenta candidatii care au obtinut atestatul in managementul serviciilor de sanatate sau cei care depun o declaratie pe propria raspundere ca vor obtine acest atestat in
maximum un an de la numirea in functie.
persoanele sanctionate in ultimii 5 ani de catre unitatile la care au fost angajate sau de catre CMR, precum si cele carora le-a incetat contractul de administrare, nu pot participa la concurs.
Concursul va consta in urmatoarele probe:
– interviu – sustinerea proiectului de management
– proba scrisa
– proba clinica sau Practica
Proiectul de management va avea structura conform anexei.
Proba scrisa a concursului se sustine dupa subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara aferenta
( anexata).
Proba clinica sau proba practica se sustine pebaza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist.
Taxa de participare la concurs este de 400 lei si se achita la casieria unitatii.
lnscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului anunt la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti .
 

CUPRINSUL PROIECTULUI

I DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SECTIEI/ LABORATORULUI/ AMBULATORIULUI/ SERVICIULUI/ FARMACIEI

II ANALIZA SWOT

. Puncte forte
. Puncte slabe
. Oportunitati
. Amenintari

III. DEZVOLTAREA PLANULUI PROIECTULUI DE MANAGEMENT PENTRU PROBLEMA PREZENTATA

. Scop
. Obiective, indicatori
. Activitati:
 – definire
 – incadrare in timp – graficul Gantt
 – resurse necesare (umane, materiale, financiare)
. Responsabilitati

IV. REZULTATE ASTEPTATE

V. MONITORIZARE – indicatori

Vl. EVALUARE – indicatori

PRECIZARE PRIVIND REDACTAREA PROIECTULUI DE SPECIALITATE PENTRU CONCURSUL DE MEDIC SEF SECTIE /SEF LABORATOR /SEF AMBULATORIU/ SEF SERVICIU / FARMACIST SEF

Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie sa fie realizat(a) individual de catre candidat, sa rezolve problemele solicitate intr-un volum de 10 – 15 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 12 si trebuie sa fie depus(a) la inscriere si se va sustine in cadrul comisiei de examinare in format Power Point.

Descarcati de aici anuntul

Descarcati de aici bibliografia

Descarcati de aici regulamentul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut